. . .

مهارت

  1. tor_anj.kh

    روان شناسی × کاریزما؟! ژن یا مهارت؟!

    تعریف کاریزما چیست؟ ژن یا مهارت تعریف کاریزما چیست؟ ژن یا مهارت، موضوع این مقاله می باشد. در این مقاله در مورد شاخصه های رفتاری افراد کاریزماتیک و چگونگی الگوبرداری از مهارتهای کلامی و رفتاری این افراد و برنامه ریزی عصبی کلامی در راستای کشف و تقویت این مهارت سخن می گوییم. کاریزما چیست؟ تا به...
بالا پایین