مورفی

  1. tor.anj.o.o

    روان شناسی قانون مورفی×

    قانون مورفی چیه؟! تاحالا اسمش به گوشتون خورده؟! اگه یادتون باشه فیلمی به همین اسم ساخته شده. "قانون مورفی"
بالا پایین