. . .

مشکلات کودکان

  1. |~Ava~|

    پزشکی تب در کودکان

    ● تب بالا در کودکان کودکان اغلب اوقات دچار تب ناشی از بیماریهایی مانند ویروسهای شکم وعفونت های خفیف می شوند.اما تب شدید می تواند نشان دهنده یک بیماری جدی ترباشد که نیازمند درمان است.برای کودکان بین 3تا6ماه ، تب شدید را بالای 101 درجه فارنهایت در نظر می گیرند.
بالا پایین