. . .

مشاعره با حروف سه حرفی

  1. بحث و گفتگو مشاعره با کلمات سه حرفی

    مشاعره با کلماتی که سه حرف دارن. مثلا: آدم ⇣ مرد اولین کلمه: خدا
بالا پایین