مشاعره با حروف سه حرفی

  1. S O-O M

    بحث و گفتگو مشاعره با کلمات سه حرفی

    مشاعره با کلماتی که سه حرف دارن. مثلا: آدم ⇣ مرد اولین کلمه: خدا
بالا پایین