ثانیه های گریزپا
آئورت بی دریچه

مشاعره با حروف سه حرفی

  1. Ares

    بحث و گفتگو مشاعره با کلمات سه حرفی

    مشاعره با کلماتی که سه حرف دارن. مثلا: آدم ⇣ مرد اولین کلمه: خدا
بالا