. . .

مشاعره با کلمات پنج حرفی

  1. بحث و گفتگو مشاعره با کلمات پنج حرفی

    مشاعره با کلماتی که پنج حرف دارن. مثلا: شمشیر ⇣ روزنه اولین کلمه: خرطوم :|
بالا پایین