منظور از تنبلی چشم چیست؟!

  1. |~Ava~|

    پزشکی تنبلی چشم

    تنبلی چشم یا آمبلیوپی نوعی نقص در تکامل سیستم بینایی است که در آن اغلب یکی از چشم ها و گاهی هر دو چشم بینایی کامل خود را به دست نمی آورند. تنبلي چشم از زمان نوزادی و اوایل کودکی آغاز می شود و اگر در مراحل اولیه تشخیص داده نشده و درمان نگردد ، منجر به اختلال دائمی و غیرقابل درمان بینایی در...
بالا