. . .

لقمان حکیم

  1. helia

    حدیث اندرز های لقمان حکیم به فرزندش

    لقمان حکیم، یکی از بزرگ‏ترین حکمای حقیقی است که قرآن کریم با تعبیر بلند و رسایِ :«وَلَقَدْ ءَاتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ ؛ به راستی ، لقمان را حکمت دادیم» ، بر حکمتش گواهی داده و برخی از آموزه ‏های حکیمانه او را برای آیندگان ، روایت کرده و بدین سان ، همگان را به جستجو و فرا گرفتن حکمت‏های او...
بالا پایین