. . .

جملات بیاد ماندنی

  1. Telma _<

    جملات بیاد ماندنی از حسین پناهی

    اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند دیگر گوسفند نمی درند به نی چوپان دل می سپارند وگریه می کنند..
بالا پایین