فروغ فرخزاد

  1. .lara.

    شعر اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد

    کاش بر ساحل رودی خاموش عطر مرموز گیاهی بودم چو بر آنجا گذرت می افتاد به سرا پای تو لـ*ـب می سودم
  2. Silent boy

    شعر گزیده اشعار فروغ فرخزاد

    رمانیک اشعار فروغ فرخزاد: رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهی بجز گریز برایم نمانده بود این عشق آتشین پر از درد بی امید در وادی گناه و جنونم کشانده بود رفتم، که داغ ب*و*س*ه پر حسرت ترا با اشکهای دیده ز لـ*ـب شستشو دهم رفتم که نا تمام بمانم در این سرود رفتم که با نگفته به خود آبرو دهم رفتم...
بالا پایین