. . .

فلسفه و منطق

  1. Paradox

    معرفی فلسفه و منطق رو قورت بده!

    💯🏃چگونه فلسفه و منطق را برای کنکور بخوانیم؟ روش مطالعه درس فلسفه نویسنده: سید علیرضا احمدی - رتبه 41 کنکور سراسری - دانشجوی دانشگاه علوم قضایی درس فلسفه از دروسی است که برای تسلط در آن باید در سطوح مختلف یادگیری برنامه‌ریزی کرد. بدین معنا که تنها درک مفاهیم کتاب درسی یا حفظ واژه به واژة...
  2. Silent boy

    دانستنی فلسفه و منطق چیست؟

    رمانیک فلسفه منطق فلسفه منطق شاخه ای از فلسفه است که به مباحث فلسفی ناشی از منطق می پردازد. مشکلاتی مانند: اعتبار استدلال به چه معناست؟ معنی یک جمله از استنباط دیگر چیست؟ حقیقت منطقی بیان شده به چه معناست؟ چگونه استدلال های معتبر یا حقایق منطقی را بدانیم؟ کدام سیستم های رسمی منطقی تلقی می شوند و...
بالا پایین