دعای معراج

  1. helia

    مذهبی دعای معراج

    دعای معراج و فضایل و ثواب آن از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند:آن شبی که مرا به معراج بردند از تمامی آسمان ها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم، آنچه دیدم بودم، با خدای تعالی بدون واسطه سخن گفتم، مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم یا جبرئیل این چه دعائی است که تمامی ملائکه آن را می...
بالا پایین