. . .

آب مروارید چیست؟!

  1. sara°⁸

    پزشکی اب مروارید

    «آب‌مروارید» جزو شایع‌ترین اختلالات بینایی و یکی از 3 عامل اصلی نابینایی است. آب‌مروارید به معنی این است که عدسی چشم شفافیت خود را از دست بدهد. طبعا زمانی که عدسی چشم کدر شود و قابلیت خود را در تمرکز نور روی شبکیه از دست بدهد، تصویر خوبی روی شبکیه تشکیل نمی‌شود و در نتیجه شخص تصاویر اجسام و...
  2. |~Ava~|

    پزشکی آب مروارید

    ● آب مروارید عبارت است از تيره و كدر شدن عدسي چشم ها، اين حالت مي تواند باعث مشكلات بينايي هنگام مطا لعه رانندگي و ديگر امور روزانه شود. شايع ترين نوع كاتاراكت عبارت است از كاتاراكت وابسته به سن. كاهش شفافيت عدسي چشم يك روند طبيعي در طول زمان است و به واسطه افزايش سن احتمال ابتلا به اين...
بالا پایین