. . .

اعداد در ترکی آذربایجانی

  1. Telma _<

    آموزش اعداد در ترکی آذربایجانی

    1=بیر 2=ایکي 3=اوچ 4=دؤرد 5=بئش 6=آلتي 7=یئددي 8=سگگیز 9=دوقووز 10=اون 20= ايييرمي 30= اوتوز 40= قيرخ 50= اَللي 60= آتميش 70= يئتميش 80= هشتاد 90= دوخسان 100=یوز 200= ايكي يوز 300= اوچ يوز 400=دؤرد يوز و الي آخر 1000= مين 1000000= ميليون 1000000000= ميليارد بچه ها میتونید با اضافه کردن اعداد به...
بالا پایین