اطلاعاتی در رابطه با چشم

  1. |~Ava~|

    پزشکی آیا میدانید های چشم

    ☆اطلاعات شگفت انگیز چشم☆ 1- آیا میدانید که چشم ها بعد از مغز، پیچیده ترین عضو بدن شما هستند. 2- آیا میدانید که چشم ها بیش از 2 میلیون بخش فعال دارند. 3- آیا میدانید که چشم ها از 65 درصد مسیرهای منتهی به مغز استفاده می کنند. 4- آیا میدانید که در شرایط مناسب و صحیح می توانند روشنایی یک منبع...
بالا پایین