. . .

اطلاعاتی در رابطه با چشم

  1. |~Ava~|

    پزشکی آیا میدانید های چشم

    اطلاعات شگفت انگیز چشم شگفتی های چشم انسان : یکی دیگر از شگفتی های چشم انسان چشمان شما همیشه در حال حرکت است: حتی هنگامی که فکر می کنید نگاه خود را به چیزی معطوف می کنید، چشمان شما در حال چرخیدن است و می توانند نمای متفاوتی از جسم را به دید مرکزی تبدیل کنند. این حرکات چشم “ساکاد” (به فرانسوی...
بالا پایین