. . .

کاریزما

  1. tor_anj.kh

    روان شناسی × کاریزما؟! ژن یا مهارت؟!

    تعریف کاریزما چیست؟ ژن یا مهارت تعریف کاریزما چیست؟ ژن یا مهارت، موضوع این مقاله می باشد. در این مقاله در مورد شاخصه های رفتاری افراد کاریزماتیک و چگونگی الگوبرداری از مهارتهای کلامی و رفتاری این افراد و برنامه ریزی عصبی کلامی در راستای کشف و تقویت این مهارت سخن می گوییم. کاریزما چیست؟ تا به...
  2. tor_anj.kh

    روان شناسی × قانون کاریزما

    تعریف کاریزما مطمئنم که شما هم دنبال یک تعریف واحد و یک شکل در تمام دنیا از واژه کاریزما نیستید! چون مطمئناً چنین چیزی را پیدا نخواهید کرد اما شاید بد نباشد که از کتاب Laws of Charisma نوشته Kurt W. Mortensen تعریفی از کاریزما ارائه کنیم: گاهی درک روشنی از واژه کاریزما نداریم، کاریزماً دقیقاً...
بالا پایین