. . .

امواج گرانشی

  1. seon-ho

    دانستنی مقايسه جرم لختي و گرانش

    مقايسه‌ي جرم لختي و گرانش اينشتين با نظريه‌ي نسبيت عام خود در ۱۹۱۵ نيروي گرانش را توسط جفت‌شدن هندسه فضا-زمان و مواد محتوي جهان جايگزين نمود. او يادآور شد كه نيوتون جرم را از طريق دو عمليات متفاوت تعريف نمود: ۱) قانون دوم نيوتون ۲) قانون گرانش تصور كنيد كه نيروي معيني را به يك جرم وارد كرده و...
  2. Telma _<

    دانستنی امواج گرانشی

    سپتامبر سال ۲۰۱۵ یعنی در حدود ۱۰۰ سال بعد از پیش‌بینی نسبیت اینشتین در مورد وجود امواج گرانشی، رصدخانه «لایگو» (LIGO) در ساعت ۵:۵۱ صبح به وقت واشنگتن توانست اثر این امواج را ثبت کند. شاید اگر کسی بخواهد خرافات را وارد علم کند، اینشتین را پیشگو بنامد، زیرا توانسته رویدادی را ۱۰۰ سال قبل از وقوع...
بالا پایین