. . .

نجات کره‌ی زمین

بهت نیاز داریم!

روی هر مربع کلیک کن ویه درخت بکار. قبل از اینکه کارخونه ها همه جا رو پر کنن!

شروع بازی

موفق شدی!

یه بار دیگه دنیا رو نجات بده

  • انتشار یافته
    2021-10-01
  • بازدیدهای برگه
    809
بالا پایین