زمرد

  1. |~Ava~|

    سنگ زمرد

    ● نام زمرد از نام یونانی آن به اسم Smaragdos گرفته شده است که به معنای رنگ سبز می باشد.زمرد نام سنگی در خانواده بریل است و می توان گفت که از مهمترین سنگهای قیمتی جهان در صنعت طلا و جواهرسازی می باشد.
بالا پایین