هندبال

  1. Telma _<

    معرفی هندبال

    رشته هندبال در سال۱۹۲۰ شکل گرفت. هندبال یک ورزش گروهی است که هر گروه متشکل از هفت نفر می‌باشد بازیکنان از یک توپ کوچک برای پاس دادن دریبل کردن و پرتاب استفاده می‌کنند . هندبال مثل فوتبال است با این تفاوت که به جای پا از دست برای دفاع و حمله استفاده می‌کنند
بالا پایین