راز ها و فوت و فن خیاطی

  1. |~Ava~|

    آموزش راز های خیاطی

    همیشه در وسایل خیاطی خود یک آهن ربای کوچک داشته باشید تا هرموقع سوزن شماگم شد بتوانید بوسیله آهن ربا آن را پیدا کنید. با کشیدن آهسته آهن ربا بر روی زمین سوزن گم شده را می توانید پیدا کنید. در ضمن می توانید یک تکه آهن ربا را داخل جعبه ی سوزن ته گرد بیندازید. تمام سوزن ته گرد ها به آهن ربا می...
بالا پایین