نگهداری از کاکتوس

  1. tor_anj.kh

    حفظ و نگهداری از کاکتوس

    نگهداری کاکتوس , عمده‌ترین تکثیر رویشی کاکتوس‌ها روش کاتینگ Cutting یا قلمه زدن است. قلمه زدن در کاکتوس به فصل بستگی دارد و بهترین فصل برای آن اوایل تابستان می‌باشد. نگهداری کاکتوس نگهداری کاکتوس , کاکتوس در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحی مرکزی آمریکا رشد می‌کرد اما امروزه در بسیاری از مناطق...
بالا پایین