مشاعره به سبک شعر

  1. elh_am

    بحث و گفتگو مشاعره به سبک شعر

    سلام به همه!! از اسم تاپیک معلومه که مشاعره با شعره اول خودم شروع میکنم? هنگام سپیده دم خروس سحری دانی ز چه رو همی کند نوحه گری؟ یعنی که نمودند در آیینه صبح از عمر شبی گذشت و تو بی خبری
بالا پایین