ماورا

  1. دانستنی متافیزیک علمی خطرناک تر از بمب اتم

    به نام خالق هستی از متافیزیک چه می‌دانید؟ معرفی توانایی‌های متافیزیک در افراد مابعدالطبیعه یا متافیزیک یا متاگیتیک شاخه‌ای از فلسفه است که حول و حوش چیستی و وجود و جبر می‌پردازد. به گزارش برخی از دانشمندان متافیزیک فلسفه‌ای که حول و حوش چیستی و وجود و جبر می‌پردازد. برخی افراد این قانون را...
بالا پایین