گل کاغذی

  1. tor_anj.kh

    مراقبت از گل کاغذی

    اگر گل کاغذی را در گلدان می کارید اطمینان حاصل کنید که ظرف سوراخ های زهکشی زیادی داشته باشد. زیرا گل کاغذی از پایه خیس متنفر است. نام فارسی : گل کاغذی نام علمی: Bouguainvillea glabra نام انگلیسی : Bouguainvilla خانواده: Nyetaginaceae گل کاغذی یک تاک درختچه مانند گرمسیری است که اگر در آب و هوای...
بالا پایین