happy birthday

  1. |~Ava~|

    مهم تولد داریم، اون هم چه تولدی?

    سلام، سلااااااام! تولد داریم اون هم چه تولدی! فردا نوزدهم مهر ماه از فصل زیبای پاییز، زاد روز یکی از بهترین هامون هستش. برادرم عزیزم! زاد روزت مبارک? امضای خدا پای تک به تک آرزوهات مهربانم? از اینکه برادری مثل تو دارم واقعا خوشحالم?????????????? خب دیگه هندیش نکنیم? دوستاااان بیاین وسط...
بالا پایین