درخت ابریشم

  1. tor_anj.kh

    کاشت و پرورش درخت ابریشم

    در خاکهای لومی دارای رشد خوبی بوده و به محیط‌های خشک سازگاری دارد. در مقابل آبیاری نامناسب نیز مقاومت داشته و رویش مناسبی دارد. درخت ابریشم درخت ابریشم , نام فارسی :درخت شب خسب یا ابریشم‌دار یا شاقوز ( شاغوز دار ) یا هزار برگ نام علمی : Albizia julibrissin
بالا پایین