دم الاغی

  1. im tomoon

    معرفی دم الاغی

    دم‌الاغی یا سدوم مورگانیانوم این گونه بومی جنوب مکزیک و هندوراس گونه‌ای گیاه گلدار از سرده ناز. دم‌الاغی از گیاهان گوشتی پایاست که طول خوشه ‌های آن می‌تواند به شصت سانتی ‌متر برسد. آرایه‌شناسی فرمانرو: گیاهان کلاد: بازدانگان کلاد: دولپه ای های نو راسته: خاراشکن سانان تیره: گل...
بالا پایین