دانستنی های جانوران

  1. |~Ava~|

    دانستنی های جانوران?

    ۱) انسان ها میتوانند سرماخوردگی و دیگر بیماری را به گوریل ها انتقال دهند. ۲) یک گوزن آبی آنقدر کوچک است که در کف دست جا میگیرد. ۳) شترمرغ ها میتوانند سریع تر از اسب بدوند و نرهای آن نیز غرشی همانند شیر دارند. ۴) به طور متوسط ، سگ ها بینایی قوی تری نسبت به انسان ها دارند اگرچه که مانند انسان...
بالا پایین