دانستنی های آبزیان

  1. ansel

    دانستنی های آبزیان

    1 .بعضی ماهی‌ها مثل tiger fish می‌توانند پشت و رو و به سمت عقب در آب شنا کنند. 2. بسیاری از ماهی‌ها می‌توانند بدون باز کردن دهانشان مزهٔ چیزها را بچشند. 3. ماهی قرمزها چون پلک ندارند نمی‌توانند چشمان‌شان را ببندند. 4. اکثر برندهای رژ لـ*ـب حاوی فلس‌های ماهی هستند. 5. نهنگی در گرینلند وجود دارد...
بالا پایین