بالست ابنباتی

  1. ansel

    بالست آبنباتی

    ماهی باسلت آبنباتی برای نگهداری در آکواریوم آب شور این ماهی بسیار زیبا و رنگ آمیزی بسیار جذابی دارد. این ماهی در ابتدای ورود به آکواریوم بسیار خجالتی بوده و ممکن است تا چند روز از مخفیگاه خود خارج نشود، با گذشت زمان به محیط آکواریوم عادت کرده و بیشتر وقت خود را به شنای آزاد در محیط آکواریوم...
بالا پایین