اشعار مولوی

  1. .lara.

    شعر اشعار عاشقانه مولانا

  2. Silent boy

    شعر اشعار مولوی

    رمانیک اشعار مولوی(مولانا): گر بيدل و بي‌دستم وز عشق تو پابستم بس بند که بشکستم ، آهسته که سرمستم در مجلس حيراني ، جاني است مرا جاني زان شد که تو مي داني ، آهسته که سرمستم پيش آي دمي جانم ، زين بيش مرنجانم اي دلبر خندانم ، آهسته که سرمستم ساقي مي جانان بگذر ز گران جانان دزديده ز رهبانان ، آهسته...
بالا پایین