ثانیه های گریزپا
آئورت بی دریچه

بحث و گفتگو ※علت سکوت ناگهانی متولدین هرماه※

بحث و گفتگو

🧐چقدر حقیقت داشت؟

 • 1.کاملا درست بود0-0

 • 2.اندکی=_+

 • 3.ابداً درست نبود=_=


نتایج فقط بعد از شرکت در نظرسنجی قابل رویت است.

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #1

🧐متولد کدوم ماهی؟نقل قول بزن و بگو چقدر حقیقت داره!
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #2

فروردین ماهی‌ها!
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #3

اردیبهشتی‌ها!
 
 • لایک
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: 3 users

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #4

خردادماهی‌ها
 
 • گل رز
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #5

متولدین تیر
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 user

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #6

مرداد ماهی‌ها
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #7

شهریور
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 user

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #8

مهر
 
 • عجب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 user

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #9

آبان
 
 • لایک
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 user

A.m...

مدیر ادیت
پرسنل مدیریت
مدیر تالار
ادیتور
سطح
2
 
تاریخ ثبت‌نام
2021-02-20
موضوعات
132
نوشته‌ها
743
پسندها
9,187
زمان آنلاینی
62d 7h 30m
امتیازها
92
مدال‌ها
5
سکه
30
 • #10

آذر
 
 • لایک
 • خنده
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2 users

موضوعات مشابه

کاربران در حال مشاهده این موضوع (مجموع: 0, کاربران: 0, مهمان‌ها: 0)

بالا