آوای بی‌کلام
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
با سلام 🌹
در اینجا موزیک‌های بی‌کلام مناسب دکلمه‌های غمگین قرار می‌گیرد.
ما با استفاده از این موسیقی های بی کلام میتوانیم به صدای ضبط شده ی خودتان زندگی ببخشید و آن را از حالت مردگی بر بیاورید.
سعی بر این شده که بهترین موسیقی های بی کلام را خدمتتان گلچین کنم و اینجا قرار دهم.
رستگار باشید.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #2
💫ترک اولof💫


لینک دانلود: of
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #3
💫ترک دوم: بی‌کلام غمگین کلمبیایی💫


لینک دانلود: بی‌کلام
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #4
💫ترک سوم: بی‌کلام غمگین گیتار💫


لینک دانلود: بی‌کلام
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #5
💫ترک چهارم: بی‌کلام ویولون💫


لینک دانلود: بی‌کلام
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #6
💫ترک پنجم: Wind💫


لینک دانلود: wind
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #7
💫ترک ششم: Earth💫


لینک دانلود: Earth
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #8
💫ترک هفتم: Water💫


لینک دانلود: water
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #9
💫ترک هشتم:rain 💫


لینک دانلود: rain
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #10
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #11
💫ترک دهم:ffet💫


لینک دانلود: offet
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares

مهرآگیـن

مدیر آز گویندگی
پرسنل مدیریت
گوینده
مقام‌دار آزمایشی
ارسال‌کننده‌ی برتر ماه
سطح
2
 
2021-01-07
1,152
0
4,618
زمان آنلاینی
31d 8h 10m
113
5
سرزمین رمانیک

 • #12
💫ترک یازدهم:andante💫


لینک دانلود: andante
 
 • گل رز
واکنش‌ها[ی پسندها]: Ares
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

موضوعات مشابه

کاربران در حال مشاهده این موضوع (مجموع: 0, کاربران: 0, مهمان‌ها: 0)

کاربرانی که این موضوع را خوانده‌اند (مجموع کاربران: 3)

بالا