ثانیه های گریزپا
آئورت بی دریچه

نقد و معرفی مارمولک های خانگی

طبیعت و جانداران

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #1
در فلات ایران تعداد زیادی مارمولک خانگی پراکنده شده است. این مارمولک ها را تحت عنوان جکو میشناسند. برخی از آنها در نواحی محدودی زیست میکنند و برخی دیگر در تمام خانه های ایران. مارمولک های خانگی یا جکو ها سمی نمیباشند.
در فلات ایران تنوع زیستی سوسماران یا مارمولک ها زیاد میباشد. در فلات ایران تعدادی از گونه های مارمولک در خانه ای مسکونی زیست میکنند. اما در مناطق مختلف نوع آنها یا بهتر گونه آنها متفاوت میباشد. مارمولک های خانگی که در خانه های روستایی و یا شهری زیست میکنند تحت عنوان جکو شناخته میشوند. جکو ها بدنی لطیف و ظریف دارند که پوشیده از پولک های ریز است. رنگ آنها در حالت طبیعی تقریبا روشن میباشد. بررسی خاضر نتیجه فعالیت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات FTEHCR در فلات ایران میباشد. حداقل تعداد ۶ گونه مارمولک خانگی وجود دارد که به شرح مختصری از آنها میپردازیم.
hhs529.jpg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
 • خنده
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #2
۱) Cyrtopodion scabrum : این گونه معمولی ترین گونه مارمولک های خانگی میباشد و تقریبا در تمام خانه های ایران یافت میشود. زادآوری این گونه در طول سال بسیار زیاد میباشد، اما هر دفعه یک یا دو تخم میگذارند. دارای خال های دی پشت و انگشتانش ساده میباشد.
Cyrtopodion_scabrum_cropped.jpeg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #3
۲) Cyrtopodion heterocercum: این گونه در مناطق محدودی پراکنده شده است اما میتوان تعداد فرامانی از آن را رد خانه های مسکونی نورآباد لرستان مشاده نمود. این گونه دارای خط های عرضی در پست است. انگشتان نیز ساده میباشد.
Mediodactylus_heterocercum.jpg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #4
۳) Hemidactylus flaviviridis : این گونه از گونه قبلی بزرگتر میباشد و در خانه های مسکونی استان های جنوبی ایران زیست میکنند. انگشتان این گونه به دو نیم تقسیم شده است. بدن این گونه خال های منظم و یا غیر منظم دارد.
hemidactylus-flaviviridis-gecko-socotra-reptiles-vertebrates-lizard-lizards-reptile-reptiles-animal-animals-gecko-geckos-asia-XEG10X.jpg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #5
۴) Hemidactylus persicus: این گونه نیز همانند گونه قبلی در استان های جنوبی ایران پراکنده شده است. انگشتان این گونه به دو قسمت تقسیم شده است. بدن این گونه یکدست میباشد و خالی روی بدنش مشاهده نمیشود.
Hemidactylus-persicus-03000047078_01.jpg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #6
۵) Asaccus elisae: این گونه با داشتن انگشتانی مثلثی شکل کاملا قابل شناسایی هستند. اندازه بدنشان کوچک میباشد شبیه گونه اول. این گونه خال هایی در پشت دارد. گونه مذکور در نقاط محدودی در زاگرس پراکنده شده است و در خانه های مسکونی سرپل ذهاب (کرمانشاه) و معمولان (لرستان) دیده شده است.
Asaccus_elisae.jpeg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #7
۶) Asaccus kurdistanensis: این گونه جدیدا کشف شده و در استان کردستان پراکنده شده است. اما مطالعات جدید توسط نویسنده نشان داد که این گونه در استان کرمانشاه نیز پراکنده شده است. این گونه در برخی روستا های این استان ها از جمله روستای پالنگان کرمانشاه پراکنده شده اند.
Asaccus-kurdistanensis-03000027866_01.jpg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #8
۷) Asaccus griseonotus: این گونه نیز دارای انگشتانی مثلثی شکل است. گونه مذکور در خانه های مسکونی در خرم آباد لرستان و گنجدره دلفان (لرستان) پراکنده شده است. بدنشان دارای خال های حلقوی و یا عرضی به صورت منظم و یا غیر منظم است.
Asaccus-griseonotus-03000027862_01.jpg
 
 • قلب شکسته
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 users

N.G

مدیر کپیست
پرسنل مدیریت
معاون
مدیر تالار
کپیست
نگارگر
آموزگار
سطح
5
 
تاریخ ثبت‌نام
2020-10-12
موضوعات
100
نوشته‌ها
1,114
راه‌حل‌ها
23
پسندها
19,730
زمان آنلاینی
71d 16m
امتیازها
133
مدال‌ها
15
سکه
30
 • #9
بزرگترین اندازه از گونه های بالا را Hemidactylus flaviviridis (حدود ۸ سانتیمتر، بدون دم) دارد و کوچکترین اندازه بدن را Asaccus elisae و Cyrtopodion scabrum (حدود ۳ سانتیمتر، بدون دم) دارند.
هیچ کدام از این مارمولک ها سمی نمیباشند بلکه برای خانه های شهری یا روستایی مفید میباشد، چرا که از حشرات موذی و تخم های آنها تغذیه میکنند. جکوها مارمولک هایی بسیار زیبا میباشند و بهتر است که آنها را نکشیم و بگذارند در خانه هایمان زندگی نمایند. جکوهای خانگی در شکاف ها و درزهای یا جاهای تاریک از جمله زیر زمین ها به خوبی تخم گذاری میکنند. وجود مارمولک در خانه ها نشان دهنده کثیف بودن آن خانه نیست بلکه با این موضوع بایستی به طور کاملا عادی رفتار شود.
 
 • جذاب
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1 user

موضوعات مشابه

کاربران در حال مشاهده این موضوع (مجموع: 0, کاربران: 0, مهمان‌ها: 0)

بالا