آموزش آموزش زمان های زبان انگلیسی

تالار زبان انگلیسی

ara.wr.o.o

فوق رمانیکی
پرسنل مدیریت
فرازین
شاعر
ادیتور
مقام‌دار آزمایشی
کاربر منتخب
کاربر طلایی
کاربر نقره‌ای
کاربر ثابت
مدیر بازنشسته
آزمایشی
تایپر
شناسه کاربر
300
تاریخ ثبت‌نام
2021-01-16
آخرین بازدید
موضوعات
512
نوشته‌ها
4,539
راه‌حل‌ها
168
پسندها
28,052
زمان آنلاینی
83d 14h 34m
امتیازها
908
سطح
8
مدال‌ها
50
سن
17
محل سکونت
آندرسیتی :|

  • #1
Hi guys, how are U? I'm here for teaching U tenses in simply way. U should know a little about verbs for ♡
♡reading this teaching. TNX

سلام دوستان، خوبید؟ من اینجام برای آموزش زمان ها به شیوه ای ساده. منتهی شما بایستی اطلاعات پایه ای از افعال داشته باشید تا این تاپیک به کارتون بیاد. تشکر از همراهیتون♡

:Tenses are these that I will tell U☆

Simple present
Present continuous
Present perfect
Present perfect continuous

Simple past
Past continuous
Past perfect
Past perfect continuous

Simple future
Future continuous
Future perfect
Future perfect continuous

Simple Future in the past
Future continuous in the past
Future perfect in thw past

Future perfect continuous in the past

زمان ها اینهایی هستند که من در ذیل به شما خواهم گفت:
حال ساده
حال استمراری
حال کامل
حال کامل استمراری

گذشته ساده
گذشته استمراری
گذشته کامل
گذشته کامل استمراری

آینده ساده
ایتده استمراری
آینده کامل

آینده کامل استمراری
آینده ساده در گذشته
آینده استمراری در گذشته
آینده کامل در گذشته
آینده کامل استمراری در گذشته


😁.In each posts I will teach U a part of one of these tenses. So, be with me

در هر پست من بخشی از یک زمان رو به شما آموزش خواهم داد، پس با من باشید.😁

*_Avid.pr_*
 

ara.wr.o.o

فوق رمانیکی
پرسنل مدیریت
فرازین
شاعر
ادیتور
مقام‌دار آزمایشی
کاربر منتخب
کاربر طلایی
کاربر نقره‌ای
کاربر ثابت
مدیر بازنشسته
آزمایشی
تایپر
شناسه کاربر
300
تاریخ ثبت‌نام
2021-01-16
آخرین بازدید
موضوعات
512
نوشته‌ها
4,539
راه‌حل‌ها
168
پسندها
28,052
زمان آنلاینی
83d 14h 34m
امتیازها
908
سطح
8
مدال‌ها
50
سن
17
محل سکونت
آندرسیتی :|

  • #2
*_First session_*


.We will start with simple present, but before that I will point to pronouns for a short review

با زمان حال ساده آغاز می‌‌کنیم، اما پیش از اون من به ضمایر اشاره ی کوتاهی خواهم داشت با هدف ایجاد یک تجدید دانسته.

:These are english pronoun
I
You
We
They
She
He

It

این ها ضمایر انگلیسی هستند:
من
تو/شماها
ما
آن ها
او/زن
او/مرد
او/اشیا یا حیوان

...In simple preaent we talk about facts, everyday's events and
در زبان حال ساده، ما در رابطه با اعمال روزانه، حقایق و... سخن میگیم.

****
.In this post I teach U the posotive form of this type and in future's posts, I will talk about
.negative and question form of it
در این پست من تنها در رابطه با زمان حال ساده مثبت شرح میدم، فرم منفی و پرسشی این زمان رو به پست های ارسالی آینده موکول خواهم کرد.
****


The posotive form of simple present tense
فرم مثبت زمان حال ساده.


It's really easy. U should just remember a rule that is we use simple form of verbs for [I , You , We , They] and we give S or ES to end of verbs for [She , He , It]. It depepnd on the verb's pronounsiatin. Let's see some .examples

.I go to school every day
.You wash your car every week
.We eat dinner at night
.They paint the wall every year
.She goes to the bed at nine o'clock
.He paints his drawing in the morning

.It eats food when it is hungry

واقعا کاربرد زمان حال ساده، راحته. فقط شما بایستی یک قاعده رو به خاطر بسپارید که میگه: «برای ضمایر [من، تو/شماها، ما، آن ها] فعل به صورت ساده ی خودش میاد و برای [او زن - او مرد - او شی یا حیوان] فعل S یا ES می‌گیرد.» بستگی به خود فعل دارد که چه نوع تلفظی اختیار کرده باشد. بیاید چند مثال ببینیم.

من هر روز به مدرسه می‌‌روم.
تو هر هفته ماشینت را می‌‌شویی.
ما هر شب شام می‌‌خوریم.
آن ها هرسال دیوارها را رنگ می‌‌کنند.
او (زن) ساعت نه به تخت خواب می‌‌رود.
او (مرد) در صبح نقاشی هایش را رنگ امیزی می‌‌کند.
او (حیوان) غذا میخورد زمانی که گرسنه است.

Did U see how was it easy? So, now please do these exercises yourself. Change thesw
.peraian sentences to english

دیدید تا چه اندازه آسون بود؟ خوب، حالا شما خودتون این تمارین رو انجام بدید و مثال های فارسی رو به انگلیسی برگردونید.

مادر من هرروز لباس می‌‌شوید.
تو هر هفته به کتابخانه می‌‌روی.
من هر صبح درس میخوانم.
ما هر عصر چرت میزنیم‌.
آن ها ب پارک می‌‌روند.
برادر تو دندان هایش را مسواک میزند.
آن سگ مرا گاز می‌‌گیرد.

Ok, this teaching about posotive simple present tense finished. I wish it could be useful for U. Bbye💜
خوب، تشریحات زمان حال ساده ی مثبت به انتها رسیده. امیدوارم مفید واقع شده باشه.💜
 
آخرین ویرایش:

ara.wr.o.o

فوق رمانیکی
پرسنل مدیریت
فرازین
شاعر
ادیتور
مقام‌دار آزمایشی
کاربر منتخب
کاربر طلایی
کاربر نقره‌ای
کاربر ثابت
مدیر بازنشسته
آزمایشی
تایپر
شناسه کاربر
300
تاریخ ثبت‌نام
2021-01-16
آخرین بازدید
موضوعات
512
نوشته‌ها
4,539
راه‌حل‌ها
168
پسندها
28,052
زمان آنلاینی
83d 14h 34m
امتیازها
908
سطح
8
مدال‌ها
50
سن
17
محل سکونت
آندرسیتی :|

  • #3
*_second session_*


We will continue simple present's form. I tought U it's posotive form in last session. Now I want teach U it's negative form. It's question form will be for .our third session
ما در این قسمت اشکال زمان حال ساده را ادامه خواهیم داد. در جلسه ی پیش به شما فرم مثبت این زمان رو آموختم، حالا میخوام فرم منفی اش رو بهتون آموزش بدم. فرم سوالی برای جلسه ی سوم خواهد بود.

The negative form of simple present tense
فرم منفی زمان حال ساده


This form is really easy with remembering another rule; for [I , You , We , They] we add {don't/do not} before our verb and for [She , He , It] we add {doesn't/does not} before our verb. But, please pay attention that when we put {does} in a simple present's sentences, we should remove S or ES that there is in the end of our verbs. Did U undrstand? Let's see some examples!

.I don't go to school every day
.You don't wash your car every week
.We don't sleep in the morning
.They don't eat dinner out
.She doesn't go to park in the weekend

.He doesn't paint his drawing
.It doesn't drink water

کار با این شکل هم بسیار راحته اگه قاعده ی دیکه ای رو به خاطر بسپارید که اذعان داره برای ضمایر [من، تو/شماها، ما، آن ها] بایستی یک «don't/do not» پیش از فعل خود اضافه کنیم. برای ضمایر [او زن، او مرد، او شی یا حیوان] یک «doesn't/does not» پیش از فعل قرار خواهیم داد. منتهی بایستی توجه کرد که هنگام افزوده شدن «does» به یک جمله ی حال ساده، S و ES انتهای فعل مون رو بایستی حذف کنیم! متوجه شدید؟ بیاید چند مثال ببینیم.

من هرروز به مدرسه نمی‌‌روم.
تو هر هفته ماشینت را نمیشویی.
ما صبح ها نمی‌‌خوابیم.
آن ها بیرون شام نمی‌‌خورند.
او (زن) آخر هفته ها به پارک نمی‌‌رود.
او (مرد) نقاشی هایش را رنگ نمی‌‌کند.
او (حیوان) آب نمی‌‌نوشد.

Did U see how was it easy? So, now is practicing time. Do these exercises yourself
.and change them from persian to english

دیدید تا چه اندازه ساده بود؟ حالا نوبت به تمرین کردن هست. این تمارین رو انجام بدید و از زبان فارسی، به انگلیسی تبدیل کنید.

مادر تو هرروز لباس نمی‌‌شوید.
من هر صبح ورزش نمی‌‌کنم.
تو آخر هفته به مدرسه نمی‌‌روی.
ما عصرها چرت نمی‌‌زنیم.
آن ها دیوارها را رنگ نمی‌‌کنند‌.
آن سگ پارس نمی‌‌کند.
آن (مرد) به من حمله نمی‌‌کند.

Ok, this teaching about negative simple present tense finished. I wish it could be useful for U. Bbye.💜
خوب، تشریحات زمان حال ساده ی منفی به انتها رسیده. امیدوارم مفید واقع شده باشه.💜
 
آخرین ویرایش:

ara.wr.o.o

فوق رمانیکی
پرسنل مدیریت
فرازین
شاعر
ادیتور
مقام‌دار آزمایشی
کاربر منتخب
کاربر طلایی
کاربر نقره‌ای
کاربر ثابت
مدیر بازنشسته
آزمایشی
تایپر
شناسه کاربر
300
تاریخ ثبت‌نام
2021-01-16
آخرین بازدید
موضوعات
512
نوشته‌ها
4,539
راه‌حل‌ها
168
پسندها
28,052
زمان آنلاینی
83d 14h 34m
امتیازها
908
سطح
8
مدال‌ها
50
سن
17
محل سکونت
آندرسیتی :|

  • #4
*_third session_*


Hi guys. Again we will learning simple present in this session. But today is it's question form.

سلام دوستان. مجددا ما آموزشات زمان حال ساده رو در این جلسه دنبال خواهیم کرد. جلسه ی امروز مرتبط با فرم سوالی این زمان هست.


The question form of simple present tense
فرم سوالی زمان حال ساده


‏This form is a bit harder than it's posotive and negative form, but if you memorize some rules about it, it won't be hard! The first rule says that for making question in simple present, we should just put {Do} in the begining of a posotive simple present sentence and a question mark in the end of it. Then it will be a question form. But, don't forget that {Do} just uses for [I , You , We , They]. For [She , He , It] we should put {Does} instead of {Do}. Also I konw U remember that when we use {Does}, we should remove S or ES that there is in the end of our verbs. Let's see some examples.

?Do you go to school every day
?Do I wake up early in the morning
?Do we put our clothes in the basket
?Do they wash their dishes at noon
?Does she play football every weekend
?Does he repair the car every month
?Does it break the miror


این شکل از زمان نسبت به دو شکل پیشین، مثبت و منفی، سخت تره، اما اگه چند قاعده رو به خاطر بسپارید، چندان سخت هم نخواهد بود! قاعده ی شماره ی یک میگه که برای ساختن جمله ی پرسشی حال ساده، ما بایستی {Do} رو در ابتدای جمله ی حال ساده مثبت قرار بدیم و یک علامت سوال در انتهای جمله. سپس ما یک جمله ی پرسشی خواهیم داشت، اما فراموش نکنید که {Do} فقط برای [من، تو/شماها، ما، آن ها] استفاده میشه. برای [او زن، او مرد، او شی یا حیوان] بایستی {Does} به جای {Do} قرار بدیم. همچنین من مطمئنم که شما ها به خاطر میارین که وقتی ما از {Does} استفاده می‌‌کنیم، بایستی S یا ES انتهای فعلمون رو حذف کنیم. بیاید چند مثال ببینیم.

آیا تو هرروز به مدرسه می‌‌روی؟
آیا من هر صبح ژود از خواب بیدار می‌‌شوم؟
آیا ما لباس هایمان را در سبد می‌‌گذاریم؟
آیا آن ها ظهرها ضرف هایشان را می‌‌شویند؟
آیا او (زن) هر آخر هفته فوتبال بازی می‌‌کند؟
آیا او (مرد) هر ماه ماشینش را تعمیر می‌‌کند؟
آیا او (شی یا حیوان) آیا را می‌‌شکند؟

You saw that it was really easy, no? So, now try to solve these exercirses. Change them to english.


دیدید که تا چه اندازه ساده بود، نه؟ پس حالا تلاش کنید که این تمارین رو حل کنید. به انگلیسی تبدیلشون کنید.

آیا من هرروز به پارک می‌‌روم؟
آیا تو هر شب مسواک می‌‌زنی؟
آیا ما صبح ها صبحانه می‌‌خوریم؟
آیا آن ها ساعت ده و نیم فیلم می‌‌بینند؟
آیا او (زن) هر هفته لباس می‌‌شوید؟
آیا پدر تو عصرها کتاب می‌‌خواند؟
آیا آن گربه شیر می‌‌نوشد؟


Ok, this teaching about question simple present tense finished. I wish it could be useful for U. Bbye.💜
خوب، تشریحات زمان حال ساده ی سوالی به انتها رسیده. امیدوارم مفید واقع شده باشه.💜
 

ara.wr.o.o

فوق رمانیکی
پرسنل مدیریت
فرازین
شاعر
ادیتور
مقام‌دار آزمایشی
کاربر منتخب
کاربر طلایی
کاربر نقره‌ای
کاربر ثابت
مدیر بازنشسته
آزمایشی
تایپر
شناسه کاربر
300
تاریخ ثبت‌نام
2021-01-16
آخرین بازدید
موضوعات
512
نوشته‌ها
4,539
راه‌حل‌ها
168
پسندها
28,052
زمان آنلاینی
83d 14h 34m
امتیازها
908
سطح
8
مدال‌ها
50
سن
17
محل سکونت
آندرسیتی :|

  • #5
*_a point_*


There is a point about last post. I will explain it in this post.
Look, for answering to these questions/question form in simple present tense, U should put Yes/No at first, then your pronoun with it's need to do/does/don't/doesn't. Then write your answer in posotive or negative form. Look a example:

?Do they wash their house
.No, they don't. They don't wash their house
.Yes, they do. They wash their house


یک نکته درباره ی پست پیشین وجود داره که در این پست شرح خواهم داد.
نگاه کنید، برای پاسخ گویی به این سوالات (سوالات زمان حال ساده) شما بایستی در ابتدا بله/خیر رو قرار بدید، سپس ضمیر مورد سوال رو با نیازش به فعل کمکی. (Do/Does/Don't/Doesn't) سپس پاسخ کامل مثبت یا منفی تون رو می‌‌نویسید. به این مثال نگاه کنید.

آیا آن ها خانه شان را می‌‌شویند؟
نه، آن ها نمی‌‌شویند. آن ها خانع شان را نمی‌‌شویند.
بله، آن ها می‌‌شویند. آن ها خانه شان را می‌‌شویند.
 

موضوعات مشابه

کاربران در حال مشاهده این موضوع (مجموع: 0, کاربران: 0, مهمان‌ها: 0)

بالا پایین