. . .

عوامل ایجاد موخوره

  1. |~Ava~|

    پزشکی موخوره

    ● روش های درمان موخوره یکی از دشمنان اصلی مو های بسياري از خانم‌ها، موخوره ها هستند. داشتن موی سالم، مستلزم حفظ و تعادل رطوبت و پروتئین در مو است. کمبود پروتئین باعث ریش ریش شدن مو و کش امدن آن شده و کمبود رطوبت سبب شکنندگی مو ها و در پایان ایجاد مو خوره می شود. همینطور عواملی مانند استفاده از...
بالا پایین