. . .

عناصر داستان به زبان ساده

  1. آموزش عناصر داستانی به زبان ساده

    سلام می خوام توی این تایپک بعضی از عناصر داستانی رو به زبان ساده و خیلی راحت بررسی کنم … عناصر داستان اجزای بنیادین تشکیل دهنده داستان هستند. داستان دربردارنده چند عنصر اصلی است: پیرنگ، شخصیت، معنا، روایت و زاویه دید.
بالا پایین