. . .

علائم آب مروارید

  1. |~Ava~|

    پزشکی آب مروارید

    ● آب مروارید عبارت است از تيره و كدر شدن عدسي چشم ها، اين حالت مي تواند باعث مشكلات بينايي هنگام مطا لعه رانندگي و ديگر امور روزانه شود. شايع ترين نوع كاتاراكت عبارت است از كاتاراكت وابسته به سن. كاهش شفافيت عدسي چشم يك روند طبيعي در طول زمان است و به واسطه افزايش سن احتمال ابتلا به اين...
بالا پایین