خونریزی بینی

  1. |~Ava~|

    پزشکی خونریزی بینی

    ✍زمانی که رگ‌های خونی درون بینی به صورت ناگهانی بریده می‌شوند، خون از بینی جاری می‌شود که به آن در اصطلاح خون دماغ شدن (nosebleed) می‌گویند.
بالا پایین