کویید۱۹

  1. |~Ava~|

    پزشکی ویروس کرونا

    همه شما تا کنون هزاران بار نام کرونا ویروس را شنیده اید و آمار دقیق کشته شدگان و مبتلایان را دنبال می کنید. در حال حاضر ویروس کرونا یکی از بزرگترین دشمنانی است که ما را تهدید می کند. اما ما نباید اجازه دهیم این دشمن تمام جنبه های زندگی ما را تحت کنترل خود در آورد. بلکه باید به فکر شکست این دشمن...
بالا پایین