. . .

چرا گریه میکنیم؟

  1. |~Ava~|

    پزشکی گریه کردن

    آیا تا کنون فکر کرید که چرا گریه می کنید؟ دلایل بسیاری در گریه کردن وجود دارد:گریه بخشی از طبیعت انسان است چه دوست داشته باشید یا نداشته باشید. هنگامی که دل انسان دچار د*ر*د و عذاب می شود، گریه باعث می شود که احساس بهتری پیدا کنید و اخلاق و رفتارش تغییر کند اشک در غده اشکی، نهفته است که بین...
بالا پایین