. . .

منطق

  1. helia

    دانستنی تدوین منطق!

    دربین منطق دانان، مشهور میباشد که مبنا گذار دانش منطق، \"ارسطو طالیس \"حکیم و فلیسوف قرن چهارم قبل از میلاد بوده میباشد و کتاب منطقی او که بعداز وی با اسم \"ارغنون \" شهرت یافت او‌لین کتاب مستقلی میباشد که در دانش منطق تالیف شده‌است.
  2. Silent boy

    دانستنی فلسفه و منطق چیست؟

    رمانیک فلسفه منطق فلسفه منطق شاخه ای از فلسفه است که به مباحث فلسفی ناشی از منطق می پردازد. مشکلاتی مانند: اعتبار استدلال به چه معناست؟ معنی یک جمله از استنباط دیگر چیست؟ حقیقت منطقی بیان شده به چه معناست؟ چگونه استدلال های معتبر یا حقایق منطقی را بدانیم؟ کدام سیستم های رسمی منطقی تلقی می شوند و...
بالا پایین