. . .

بیماری تب مالت

  1. Silent boy

    پزشکی بیماری تب مالت

    رمانیک تب مالت یکی از مهمترین بیماریهای انسان و حیوانات قلمداد می شود. باکتری بروسلا عامل بیماری طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را آلوده می کند. به دلیل سقط جنین در دام ، کاهش تولید شیر ، ناباروری و ناباروری حیوانات آلوده و آلودگی انسان به بیماری تب مالت ، این بیماری همیشه از دو جنبه...
بالا پایین