انجمن رمان نویسی رمانیک | دانلود رمان
دلنوشته ای کاش...! | رمیصا پکس کاربر انجمن صدای رمان۹۸

دلنوشته ای کاش…! | رمیصا پکس کاربر انجمن رمانیک

نام اثر: ای کاش!

نویسنده: رمیصا.پَکس

مقدمه:
ای کاش می شد “سرنوشت” را از “سر” نوشت.

شاید آنگاه می‌شد این تقدیر را بهتر نوشت!

 

دانلود فایل PDF : دلنوشته ای کاش…! | رمیصا پکس کاربر انجمن رمانیک

 


1 نظر